Info

 • Verpleegkundige opvolging (BD, gewicht, lengte, hartslag,…)
 • Bloedafnames, urinecontrole
 • Preoperatieve onderzoeken (oa ECG)
 • Inspuitingen
 • Vaccinaties
 • Oren uitspuiten
 • Cryotherapie wratjes
 • Wissers: afname van een testwisser (Covid-19), afname van een wondcultuur, …
 • Wondzorg: verwijderen van hechtingen, …
 • Preventief consult: het overlopen en zo nodig inplannen van preventieve onderzoeken

 

De VIHP werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. De huisarts blijft steeds bereikbaar tijdens de verpleegkundige consultatie. Zoals de huisarts heeft de VIHP inzage in uw dossier zodat zij op de hoogte is van de medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden voor de VIHP ook de regels van het beroepsgeheim.

 

Om onze kwaliteit van zorg hoog te houden, hebben we besloten om een tijdelijke regiogebonden patiëntenstop te hanteren voor nieuwe patiënten. Dit tot onze praktijk aangevuld wordt met een extra collega.

We willen meer wijkgericht werken en een heel lokaal antwoord bieden op het huisartsentekort. We wensen ons werkingsgebied tot de omliggende wijken (Bosmolens/ de Mol) te beperken. Op deze manier wensen wij de dichtbij wonende mensen continuïteit van zorg te kunnen bieden nu en in de toekomst. De patiënten die reeds een GMD (dossier) hebben bij ons blijven uiteraard welkom, ongeacht waar zij wonen. Ook de mensen van hun thuisgezin zijn welkom in de praktijk. 

​We zijn er van overtuigd dat dit onze patiënten en onszelf als arts ten goede komt.

Concreet: U heeft nog geen GMD bij ons en wenst als nieuwe patiënt naar de praktijk te komen? Bekijk dan even bovenstaande informatie. Neem bij twijfel of vragen contact op met onze secretariaatsmedewerkster Louise. U laat haar uw adres na via huisartsenwallemote@gmail.com of 051/439790 en wij geven zo snel mogelijk een seintje.

Bedankt voor jullie begrip!  

Beheer van uw algemeen medisch dossier (GMD), met aandacht voor een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziektes. Naast de aanpak van acute gezondheidsproblemen, kan u voor de opvolging van chronische ziektes zoals suikerziekte en hoge bloeddruk bij ons terecht.

 • Bloedafnames en analyse, urineonderzoek
 • Anticonceptie en zwangerschapscontroles
 • Gynaecologische controles zoals bijvoorbeeld een uitstrijkje, bij een infectie
 • Vaccinaties, voor volwassenen en kinderen
 • Ongevallen en kleine heelkundige ingrepen zoals hechten van wonden,
 • verwijderen van moedervlekken of vetbolletjes, verwijderen van draadjes
 • Reuma en gewrichtsproblemen, inspuitingen bij pijnlijke schouder, behandeling van enkelver- zwikking (tapen)
 • Wratbehandeling, bijvoorbeeld bevriezen
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Rookstopbegeleiding
 • Electrocardiogram (= een hartfilm) en spirometrie (longfunctie-onderzoek)
 • Maar ook als het eens moeilijk gaat, bij overspanning of (relatie)problemen,
 • bieden wij een luisterend oor. Vragen rond omgaan en opvoeding van je kinderen.
 • Ter ondersteuning van onderzoeken en behandelingen gestart door de specialist en in het zie- kenhuis.
 • Begeleiding tijdens de laatste levensfase

Een globaal medisch dossier bundelt alle medische gegevens die over u bekend zijn. Uw huisarts is het best geplaatst om uw globaal medisch dossier bij te houden.

Uw medisch voordeel

 • Eén persoon, namelijk de huisarts aan wie u uw globaal medisch dossier toevertrouwt, is op de hoogte van alle medische gegevens die over u bekend zijn.
 • Uw huisarts heeft een volledig overzicht van uw gezondheidstoestand.
 • Uw huisarts kan u gericht doorverwijzen voor gespecialiseerde medische hulp.
 • Onnodige onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen vermeden worden.

Uw financieel voordeel

 • Voor elke raadpleging in de spreekkamer van uw huisarts betaalt u 30% minder remgeld (= het bedrag dat u zelf voor een raadpleging betaalt ).
 • Wie ouder is dan 75 jaar geniet dat voordeel ook bij een huisbezoek door de huisarts.
 • De remgeldvermindering geldt enkel bij de huisarts die uw Globaal Medisch Dossier beheert of bij zijn collega's die toegang hebben tot uw GMD.

Hoe vraagt u een globaal medisch dossier aan ?

 • U vraagt uw huisarts tijdens de raadpleging of bij een huisbezoek om uw Globaal Medisch Dossier bij te houden. De huisarts mag u dat zelf ook voorstellen. Het aanmaken of verlengen van uw GMD kost u als patiënt geen geld.

Indien u dringende medische hulp nodig heeft, tijdens de nacht en in de weekends kan u terecht bij de huisarts van wacht op het nummer: 051/ 31 22 22

Niet dringende zaken zullen steeds geweigerd worden. Zij kunnen immers ervoor zorgen dat mensen die echt dringende hulp nodig hebben, te laat geholpen worden.

Voor dringende medische hulp belt u 100 of 112.

 

Wat is de meerwaarde van een samenwerking tussen huisarts en praktijkverpleegkundige voor patiënt en praktijk?

Een Verpleegkundige-In-de HuisartsenPraktijk helpt de praktijk groeien in kwaliteit. Preventieve zorg staat hoog in het vaandel en wordt mee opgevolgd door de VIHP. Door de complementaire vaardigheden, ervaringen en expertise van huisarts en praktijkverpleegkundige kan een breder en meer kwaliteitsvol zorgpallet worden aangeboden binnen de visie van geïntegreerde zorg. Meer specifiek, eerstelijnszorg in samenwerking met een praktijkverpleegkundige…

…heeft een positieve impact op de zorgervaring van de chronische patiënt. Bijvoorbeeld omdat…

 • er meer ruimte is om zowel de gezondheid als de sociale situatie van de patiënt in kaart te brengen. De praktijkverpleegkundige kan een ultieme brugfiguur zijn tussen zorg en welzijn.
 • de praktijkverpleegkundige een belangrijke rol speelt in het stimuleren van zelfzorgvaardigheden. Door deze pro-actievere aanpak kunnen bijvoorbeeld patiënten op leeftijd of met kwetsbaarheden langer hun functies en onafhankelijkheid bewaren.

…vergroot de impact van preventie en de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk. 

Dit zie je onder andere terug in:

 • een significante stijging van het absolute aantal gescreende mensen op borst- en baarmoederhalskanker.
 • dat de praktijkverpleegkundige wordt gezien als een laagdrempelig aanspreekpunt voor de patiënt, wat de continuïteit van zorg positief beïnvloedt.
 • de patiënt in rookstopbehandeling is vaker geneigd om advies aan te nemen wanneer er een praktijkverpleegkundige betrokken is. 

… faciliteert een zorgaanbod dat beter aansluit op de zorgnoden van patiënten

Bijvoorbeeld doordat:

 • een praktijkverpleegkundige een verbetertraject kan opzetten rond de zorg van kwetsbare ouderen of zelfmanagement van diabetespatiënten
 • een efficiëntere en flexibelere tijdsbesteding doordat de praktijkverpleegkundige de patiëntenstroom en agendabeheer kan optimaliseren.

…resulteert in een grotere ervaren werkvoldoening bij huisartsen. Omdat huisartsen…

 • het verrijkend vinden om samen te werken als professionals die elkaar aanvullen in kennis en kunde en zorg vanuit een ander standpunt benaderen.
 • de workload beter kunnen verdelen en zo betere continuïteit van zorg kunnen garanderen.
 • patiëntenzorg kunnen bieden met een meer geïntegreerde en holistische benadering.